تاريخ : چهارشنبه سی ام آذر ۱۳۹۰ | 9:46 | نویسنده : مریم ایلانلو

ضرورت:

"کرامت و ارزش های والای انسانی"به خاطر فطری بودن ،در ادیان و مذاهب دیگر و همچنین در کشورهایی که حتی با حاکمیت دنیاگرایی و بی دینی اداره می شوند،دارای اهمیت بسزایی است.اما نظام جمهوری اسلامی که مبنای تعلیمات خود قرار داده و دراصل دوم قانون اساسی آمده که :جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به:

1-    خدای یکتا "لااله الاالله"و اختصاص حاکمیت و تشریع به او،لزوم تعظیم در برابر امر او

2-  وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین

3- معاد و نقش  سازنده ی آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا

4-  عدل خدا در خلقت و تشریع

5-  امامت و رهبری آن در تداوم انقلاب اسلامی

6- "کرامت و ارزش والای انسانی "و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا.همان طور که ملاحظه می شود از"کرامت و ارزش های انسانی"بعداز احصای "پنج اصل اعتقادی "به عنوان ششمین پایه ی ایمانی سخن به میان آمده است.بنابراین به لحاظ اهمیت موضوع کرامت انسانی و ارزش های مربوط به آن ،باید در سیستم آموزش و پرورش جایگاه ویژه ای را جهت کسب ارزش ها و مهارت ها و ارتقاء توانمندی ها به نحوی که دانش آموزان احساس شایستگی نمایند فراهم نمود.

1-        سوره اسراء آیه 70

2-       سوره ص آیه   72

3-       کنز العمال حکمت 20488


اهداف کلی

1-  زمینه سازی برای تقویت بینش و مهارت دانش آموزان جهت رشد و توسعه کرامت خویش و بروز قابلیت های کرامتی.

2-   تقویت روحیه ی دانش آموزان مبنی بر تکریم دیگران

3-    زمینه سازی برای تکریم دانش آموزان در محیط های خانه و مدرسه

4-   ارتقاء توانمندی های دانش آموزان برای زندگی فردی و اجتماعی متناسب با ارزش های اسلامی

تعاریف:

از آنجاییکه "کرامت انسانی"یک مفهوم کلی است و ارائه میزانی از توضیحات درباره این مفهوم کلی نمی تواند برای نیل به اهداف طرح کافی باشد و از طرفی مقرر است به مثابه یک فعالیت آموزشی در مدارس به مرحله ی اجرا دربیاید،فلذا لازم است کلیه استانداردهای مربوط به یک برنامه آموزشی را به صورت کامل داشته باشد.

از اینرو تعدادی از مفاهیم مرتبط با کرامت انسانی که یادگیری آن موجب ارتقاء مهارت های اساسی برای زندگی در جامعه را فراهم می نماید از طریق مطالعات کارشناسی با بهره گیری از منابع و متون اسلامی ،مفاهیم رایج و مورد توافق در عرف بین الملل و تأکیدات و نقطه نظرات اندیشمندان و صاحب نظران متناسب با امکانات و منابع و ظرفیت های موجود ،پس از تطبیق با اهداف دوره ابتدایی و محتوای کتب درسی انتخاب و در قالب مجموعه آموزشی آداب و مهارت های زندگی اسلامی تهیه و برای پایه های اول تا پنجم و چند پایه ارائه گردید.

کرامت چیست؟

کرامت را در کتب و منابع اسلامی به سخاوت ،شرافت ،عزت ،کثیرالخیر،جواد،بسیاربخشنده ،نعمت دهنده ،عزیز،ارجمند و ...معنی کرده اند ولی کتاب ارزشمند "کرامت در قرآن "این مفهوم را چنین تعریف نموده است:

"کرامت "نحوه ی"وجود و هستی"خاصی است که کامل ترین مصداق آن برای خدای سبحان ثابت است.

...فان ربی غنی کریم

...پروردگار من بی نیاز و کریم است.

و آن جا که این مفهوم بر انسان اطلاق می گردد،می توان دومعنی از آن دریافت کرد:

1- کرامت مانند ولایت ،غنا ،شهادت و غیره "وصف نفسی"است که لازمه آن افاضه به دیگران نیست.به عنوان مثال در زیارت اربعین درباره ی امام حسین(ع)آمده است:

اشهد انه ولیک ...الفائز بکرامتک اکرمته اکرمته بالشهاده...

"خدایا من شهادت می دهم که او ولی تویت ...که به کرامت تو فائز است و او را به شهادت گرامی داشتی"

2- اما اگر "کرامت "لازمه اش افاضه به دیگران باشد مانند:سخا ،جود،عطا،و هبه"وصف نسبی"گفته می شد.

مهارت های زندگی

به مجموعه ای از توانایی هایی گفته می شود که زمینه سازگاری ،رفتار مثبت مفید را فراهم آورد"و این توانایی فرد را قادر می سازد که ضمن پذیرش مسئولیت های اجتماعی خود بدون لطمه زدن به خود ودیگران بتئاند به شکل مؤثری با خواست ،انتظارات و مشکلات روزانه در روابط بین فردی روبه رو گردد.

آداب و مهارتهای زندگی اسلامی

مجموعه ای از توانایی های مورد نیاز برای زندگی اسلامی تا افراد بر اساس آن بتوانند ضمن رعایت ارزشها و هنجار های جامعه به نیاز ها و خواسته های فردی و اجتماعی خود پاسخ داده و بتوانند با بهره گیری از آموزه های دینی با مسائل و مشکلات روبرو شده و درصدد حل آن بر آیند.

 

ملاك هاي  انتخاب مفاهيم :

 

1-    مفاهيمي كه در اهداف  دوره تحصيلي آمده   ولي  در محتواي  دروس كمتر   به آن پرداخته   شده   است .

2-  مفاهيمي كه در اهداف دوره تحصيلي  و محتواي دروس آمده ول در آنهابه حيطه هاي  مهارتي   ونگرشي كمتر توجه شده است .

3- مفاهيمي كه بر اساس نيازهاي  جديد شكل گرفته اند  ، لكن امكان قرار دادن  در برنامه درسي  در كوتاه  مدت امكان پذير نيست .

جدول مفاهيم :

اين جدول مفاهيم منتخب و توزيع آن را در   پايه  ابتدايي نشان مي دهد  و از  دو  بخش تشكيل شده است .

 بخش  اول مفاهيم كلي هستند كه تحت عنوان مهارت هااز آن يادشده و شامل ده مهارت   اساسي  مي باشد .

بخش دوم مفاهيم  جزيي تحت عنوان واحد كار مي باشد به طور ميانگين براي هر پايه 10  مفهوم است و براي هر مهارت 5 واحد كاردر نظر گرفته شده است و به عبارتي اين جدول در يك نمايه كلي مجموعه مهارتها و واحدهاي    كارونحوه ارتباط   مفاهيم واحدكاربا مهارت ها رادر طول 5   سال در اختيار آموزگار قرار مي دهد.

مثال : براي تقويت روابط  بين فردي در آموزه هاي ديني تاكيد به خوشرويي ، ادب ، مهرورزي ، حسن ظن  و عفو شده  است  كه ويژگي هاي رفتاري انسانهاي كريم است  با يادگيري اين رفتارها در  قالب واحد هاي كار  در طول  5  سال انتظار مي رود روابط  بين فردي  افراد  بهبود يابد.

  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ