تاريخ : چهارشنبه سی ام آذر ۱۳۹۰ | 9:56 | نویسنده : مریم ایلانلو

 

تقويم اجرايي طرح آداب و مهارتهاي زندگي اسلامي

نيمه دوم آذر ماه

توزيع كتب كار و راهنماي معلم و بروشور مربوطه

نيمه دوم آذر ماه

آموزش معلمان

نيمه دوم آذر ماه

همايش توجيهي مديران و معاونين

نيمه دوم آذر ماه

اجراي طرح

نيمه دوم آذر ماه

انتخاب ناظرين بر اجراي طرح

نيمه دوم آذر ماه

نظاررت بر اجراي طرح

نيمه اول دي

ارسال مرحله اول گزارش طبق نمون برگ شماره يك

( كارشناسي آموزش ابتدايي )

نيمه اول اسفند

ارسال گزارش مصور فعاليت ها طبق نمون برگ شماره يكادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه سی ام آذر ۱۳۹۰ | 9:52 | نویسنده : مریم ایلانلو

واحد كار:

براي هر پايه تحصيلي تعدادي مفهوم در نظر گرفته شده است كه به آن واحد كار مي گويند.

1)     عنوان:

عنوان همان مهارتهاي اساسي هستند كه براي دستيابي آن واحد هاي كار در نظر گرفته شده است .

2)    هدف:

هدف ، سطح مطلوبي است كه انتظار داريم ، دانش آموزان پس از اجراي هر واحد كار به آن سطح مطلوب ارتقاء پيدا كند و صفت مدنظر در واحد كار را واجد گردد.

 

3)    مباني:

توضيحات لازم در باره ي جايگاه موضوع واحد كار در منابع ديني ، علمي و ارتباط آن با كرامت انساني مي باشد كه مجري پس از مطالعه آن مي تواند با آگاهي و توانايي بيشتري از عهده ي اجراي آن واحد كار برآيد . لذا مرور كامل مباني هريك از واحدهاي كار به صور انفرادي يا دوره ها و كلاس هاي آموزشي مورد تاكيد است .

4)    شيوه هاي كار با دانش آموز( فعاليت ها)

قبل از معرفي شيوه هاي اجرايي لازم است با ابزاري به نام « دفتر كار» دانش آموزان آشنا شويم :اين دفتر در واقع كتابي است كه مطالب آن توسط دانش آموز با همكاري« مجري» ، « ديگر دانش آموزان» ، « پدر ومادر » و ساير افراد موثر در اجراي طرح در طول سال تحصيلي توليد

( تاليف) خواهد شد .

لذا بهتر است براي شكل يابي مناسب آن پوشه يا كلاسوري دردر نظر گرفته شود كه اوراق آن به مرور اضافه شود . در ضمن دانش آموزان به صورت انفرادي و يا به صورت كلاسي مي توانند نام مناسبي براي اين كتاب يا دفتر خود انتخاب نمايند ، مانند : «كتاب كرامتي » ، « نكته هاي كرامتي » ، « ياداشت هاي كرامتي من » و .........

بنا براين مطالب اين دفتر يا كتاب نتايج حاصل از فعاليت هاي دانش آموزان در اجراي طرح خواهد بود و بدين جهت  بعد از اجراي هر شيوه  مطالبي را كه « مجري » تعيين  مي كند و  يا  خود دانش آموزان آن را مناسب مي دانند ، در دفتر كار خود مي نويسند.

« شيوه هاي اجرايي » شامل انواع فعاليت هايي هستند كه دانش آموز با هدايت غير مستقيم و يا مستقيم مجري انجام مي دهد و در حقيقت ، اصلي ترين مرحله ي اجرايي طرح ، اجراي شيوه هاست و در فرايند اجراي شيوه ها ضمن آشنايي دانش آموزان با مفاهيم و موضوعات ، مايه هاي كرامتي آنان شكل مي گيرد . در قسمت ادامه مطلب  به شيوه هاي مناسب اجرايي اين طرح اشاره مي گردد :ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه سی ام آذر ۱۳۹۰ | 9:46 | نویسنده : مریم ایلانلو

مقدمه :

ولقد کرمنا آدم .......... (ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم)

انسان موجودی گرامی داشته شده است ، زیرا خداوند تبارک و تعالی در خلقت او چنین اراده کرده و با توجه به آیات قرآن روح الهی منشا ء کرامت انسان به شمار می رود :

فاذا سویته ونفحت من روحی فقددو له ساجدین (2)

چون تمامش  کردم و در آن روح خود دمیدم سجده کنان بر او به خاک بیفتد.

از این رو انسان  به لحاظ داشتن این گوهر الهی واجب التکریم است و در وهله نخست خالق هستی خود به اکرام او پرداخته است و همگان نیز موظف به تکریم او شده اند :

پیامبر گرامی فرموده است :

کسی که برادر خود را گرامی دارد در حقیقت خدا را گرامی داشته است .(3)

و تمامی انسان ها در قبال کرامت خود مسئولند.

امیر مومنین علی (ع) می فرمایند:

بنده ی دیگری مباش که خداوند تو را آزاد آفریده .

از این رو هر انسانی مکلف است مایه های کرامت خود را پاس بدارد تا بتواند مورد تکریم خدا و بندگان باقی بماند و هم خود را به سر منزل مقصود خلاقت یعنی خلیفه الهی برساند.  برای این منظور منظور لازم است هر انسانی در دو جهت به تلاش و مجاهده بپردازد :

1-    با دوری از لئامت ها و ذلالت ها ،  روح خود را از گزند هر نوع پستی مصون داشته و خویشتن را از  آلوده شدن به آفت های ضد کرامت مبرا سازد .

2-   با پرداختن به فضایل و رفتارهای مطلوب و ایجاد فرصت های مناسب برای یادگیری آداب و مهارتهای زندگی مناسب با ارزشهای دینی دامنه ی کرامت خود را توسعه داده و آن را به همه ی روابط و رفتار های خود گسترش دهد .

  بنا براین برای ایجا د زمینه های کسب و ارتقا ء کرامت انسانی نظام آموزشی باید با تدارک برنامه های مناسب مهارتهاو توانمند یهای مورد نیاز را در دانش آموزان فراهم نماید . با عنایت به اینکه از منظر بسیاری از صاحب نظر ان مهارتهای زندگی دارای تعارف متفاوتی بوده و دسته بندیهای مختلفی ارائه شده است ( نظیر مهارتهای مربوط به امرار معاش مهارتهایبب مراقبت از خود مهارتهایی برای پرداختن به موقعیت های پر خطر زندگی و سایر مهارتهایی نظیر خود آگاهی همدلی ارتباط  بین فردی،حل مسأله و ...)نظام های مختلف آموزشی در سایر کشورها هر یک متناسب با شرایط و موقعیت های فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی و...برنامه ها و فعالیت های خاصی را طراحی و اجرا می نمایند.فلذا در این تلاش شده تا ضمن بهره گیری از تجارب مفید سایر ملل با توجه به جهت گیری های ارزشی و آموزه های دینی و اسلامی به آداب و مهارتهای مورد نیاز یک فرد ایرانی مسلمان پرداخته شود.

 ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه شانزدهم آذر ۱۳۹۰ | 14:38 | نویسنده : مریم ایلانلو


اگه می خواهید با خدا کانکنت شوید ادامه مطلب را کلیک کنید!!!!!!!!!!!
ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه شانزدهم آذر ۱۳۹۰ | 13:30 | نویسنده : مریم ایلانلو

جدول مفاهیم منتخب آموزش آداب و مهارت های زندگی اسلامی (طرح کرامت )  در پنج پایه دوره ی ابتدایی

      واحد کار

 

مهارت

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ارتباط با خدا

یاد خدا

------

------

تقوی

اخلاص

توبه

امیدواری

ارتباط موثر

تشکر

صداقت

وفای به عهد

خیرخواهی

امانت داری

رازداری

-----

روابط بین فردی

خوشرویی

ادب

مهرورزی

حسن ظن

عفو

-----

شرافت

-----

شجاعت

حیا

عفت و غیرتمندی

آبرومندی

همدلی

خانواده

احسان

صله رحم

دوستی

مدارا

------

-----

مدیریت هیجانات

مدیریت شادی

مدیریت غم

مدیریت غم

-----

چشم پوشی

صبر

-----

تصمیم گیری

مشورت

------

-----

دوراندیشی

حل مسئله

توکل

انضباط اجتماعی

نظم

قانون مداری

مشارکت

مسئولیت پذیری

------

انصاف

امربه معروف

عزت نفس

قناعت

------

مناعت طبع

رضایتمندی

آزادگی

تفکر

----

------

-----

تفکر خلاق

تفکر نقاد

خودآگاهی

----

------

-----

------

من کیستمتاريخ : چهارشنبه شانزدهم آذر ۱۳۹۰ | 10:34 | نویسنده : مریم ایلانلو


نقاشی های کودکانه ننه صنوبر
 

 
ننه صنوبر مهدور 76 ساله مدتی است که با کشیدن نقاشی های کودکانه ی خود در محله یافت آباد و امام زاده حسن (ع) تهران به امرار معاش می پردازد .
منبع: خبرگزاری مهر

تاريخ : یکشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۰ | 10:46 | نویسنده : مریم ایلانلو


زندگی رازی دارد،

که شما را متحول می کند

راز تحول، فراگیری

" مهارت های زندگی " است.

تاريخ : پنجشنبه دهم آذر ۱۳۹۰ | 14:30 | نویسنده : مریم ایلانلو
دوست داری رشد کنی و بزرگ شی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

دوست داری قوی و شجاع باشی؟؟؟؟؟؟؟؟

دوست داری؟؟؟؟؟؟؟؟؟.........

پس داستان قطعه گم شده رو با دقت بخون و بگو

به چند تا مهارت اشاره کرده؟؟؟؟ ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه دهم آذر ۱۳۹۰ | 13:9 | نویسنده : مریم ایلانلو

  راهبر آموزشی محترم؛

با عرض سلام و خدا قوت.

ضمن تشکر از زحمات بی دریغ شما عزیزان؛ خواهشمندیم هر چه سریع تر گزارش عملکرد مهر و آبان خود را از طریق ایمیل برایمان  ارسال نمایید تا از نظرات و تجارب ارزنده شما بهره مند شده و آنهارا به سایر مناطق هم منتقل کنیم.

از شما بزرگوارن خواستاریم تا از این به بعد :

1-      گزارش عملکرد منطقه خود را پایان هر ماه فقط از طریق ایمیل برایمان ارسال نمایید.

2-      مستندات ( عکس، فیلم، بازدید، کارگاه و... ) به همراه گزارش ارسال شود.

3-     تجارب کارساز و راهگشای همکاران جهت اجرای بهتر طرح ارسال شود.

4-     صورت جلسه شورای اموزگاران با محوریت طرح کرامت (ارائه واحدکار به صورت تلفیقی توسط همکاران )ارسال شود.

5-     آدرس وبلاگ و ایمیل خود را ارسال نمایید.

6-     در ارسال گزارش حتما نام منطقه ی خود را فراموش نکنید.

7-     آدرس ایمیل: m.ilaanlu@gmail.com

با تشکر فراوان ایلانلو  

 تاريخ : پنجشنبه دهم آذر ۱۳۹۰ | 12:17 | نویسنده : مریم ایلانلو
خبر خبر !!!!!!


همانطور که می دانید شعرخوانی یکی از فعالیت های پیشنهادی در اجرای طرح کرامت است و از آنجایی که تاثیر گذاری شعر در یادگیری مفهوم بر کسی پوشیده نیست. شما عزیزان را به خواندن سروده های خانم مکلی رهبر آموزشی ری ۲دعوت می نماییم .

منتظر سروده های جالب شما هستیم  .....ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه هفتم آذر ۱۳۹۰ | 8:55 | نویسنده : مریم ایلانلو

"صدای قافله ای  از  حجاز  می آید

گمانم آنکه  به حج رفته باز  می آید

امام کعبه و زمزم امام سعی و صفا

به قتلگاه  به   شوق  نماز   می آید "

ما شما عاشوراییان را این روزها  فراموش نمی کنیم پس شما هم .....تاريخ : دوشنبه هفتم آذر ۱۳۹۰ | 8:37 | نویسنده : مریم ایلانلو

حواسمان را جمع کنیم شاید ....

هرگز نکنیم آنچه دیگران .....ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه هفتم آذر ۱۳۹۰ | 8:32 | نویسنده : مریم ایلانلو

توجه توجه !!!!

شما دوستداران علم و آگاهی را به خواندن نمونه های شیرین از تجارب و خاطرات همکارانتان دعوت می نمایم .

امید است شما عزیزان نیز با ارسال نمونه های ارزنده و آموزنده خود ما را چراغ راهی باشید در مسیر حرکت به سوی آسمان آبی خالق و بهشت همیشه سبزش ........


ما را منتظر نگذارید!!!!....ادامه مطلب

  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ